Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Hướng dẫn bình chọn cho Vịnh Hạ Long vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới

Print

10/19/2011 - Thông báo

Thực hiện theo các bước sau để bình chọn cho vịnh Hạ Long

1. Truy cập vào website http://www.new7wonders.com

2. Nhấp chuột vào ô: Vote now for the new 7 wonders of nature nằm trên slide hình ảnh các kỳ quan.

3. Tích vào biểu tượng hình tròn đứng trước tên Ha Long Bay, sau đó tích vào 6 biểu tượng hình tròn đứng trước tên 6 kỳ quan khác mà bạn thích, sau đó nhấp chuột vào ô: Continue to step 2. (Lưu ý: bạn phải tích đủ 7 hình tròn thì bầu chọn của bạn mới có giá trị).

4. Hãy điển các thông tin sau vào trang bầu chọn bước 2

Điền tên bạn vào ô:

 

Username: *

(lưu ý không viết dấu, không dấu cách)

Điền địa chỉ hòm thư điện tử của bạn vào ô:

 

E-mail address: *

 

Điền lại địa chỉ hòm thư điện tử của bạn vào ô:

 

Confirm e-mail address: *

 

Điền mật khẩu hòm thư của bạn vào ô:

 

Password: *

 

Điền mật khẩu hòm thư của bạn vào ô:

 

Confirm password: *

 

Điền tên bạn vào ô:

 

First (given)name:

 

Điền họ của bạn vào ô:

 

Last (family) name: *

 

Tích vào male nếu bạn là nam, tích vào female nếu bạn là nữ

Điền tháng sinh của bạn vào ô:

 

Month: *

 

Điền ngày sinh của bạn vào ô:

 

Day: *

 

Điền năm sinh của bạn vào ô:

 

Year: *

 

Điền quốc tịch của bạn vào ô:

 

Country: *

 

Tích vào ô Information

Tích vào ô Terms & Conditions *

Nhập những chữ cái hiện lên ở ô chữ ngay phía trên vào ô:

 

What code is in the image?: *

 

Nhấp chuột vào ô Resgister để hoàn tất việc khai thông tin về bạn

Vài phút sau, bạn mở hòm thư điện tử của bạn, nhấp vào đường link http://www.new7wonders.com/key/cd6edo9l...... trong thư của ban tổ chức gửi tới để hoàn tất việc bầu chọn. (Lưu ý: nếu bạn không vào hòm thư và nhấp chuột vào đường link này thì việc bầu chọn của bạn sẽ không có giá trị)

Nếu bạn nhấp chuột vào biểu tượng hình ảnh vịnh Hạ Long ở phía trên, bạn chỉ cần thực hiện từ bước 3 của hướng dẫn này.News Archives
View all Thông báo news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us