Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Cảnh báo - Warning

Print

06/30/2011 - Thông báo

WARNING:
Embassy of Vietnam in the United States of America warns that the two websites, namely:
http://www.vietnam-embassy.org  and
http://www.myvietnamvisa.com
are NOT the websites of the Embassy.  They are FRAUD to be the website of the Embassy as they use the name, address and emails of the Embassy without our permission. We STRONGLY recommend you NOT to apply visa online provided by these websites. The Embassy of Vietnam is NOT responsible for any problems that may occur if you apply visa through these websites.

CẢNH BÁO
Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C cảnh báo hai trang web KHÔNG phải của Đại sứ quán là:
http://www.vietnam-embassy.org và
http://www.myvietnamvisa.com
Hai trang web này GIẢ MẠO là trang web của Đại sứ quán khi sử dụng tên, địa chỉ, thư điện tử của Đại sứ quán mà không được phép. Chúng tôi mạnh mẽ KHUYẾN CÁO quý vị KHÔNG xin thị thực bằng những trang web nói trên. Đại sứ quán sẽ KHÔNG chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh đối với quý vị nếu xin thị thực qua những trang web này.  News Archives
View all Thông báo news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us