Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Thông báo nghỉ Quốc khánh Việt Nam và Ngày lễ Lao động Hoa Kỳ

Print

08/31/2011 - Thông báo

Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C xin thông báo:

Nhân dịp Lễ Quốc khánh Việt Nam và Ngày lễ Lao động Hoa Kỳ, Đại sứ quán sẽ đóng cửa từ ngày 2/9 đến ngày 5/9/2011.News Archives
View all Thông báo news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us