Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Về phát biểu của Hoa Kỳ và EU liên quan đến phiên xử Cù Huy Hà Vũ

Print

08/10/2011 - Tin tức chung

Ngày 09/8/2011, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về những phát biểu của phía Hoa Kỳ và phía Liên minh Châu Âu liên quan đến phiên tòa phúc thẩm xét xử Cù Huy Hà Vũ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nêu rõ:

“Chúng tôi bác bỏ những phát biểu can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Nhà nước Việt Nam là một nhà nước pháp quyền. Cũng như ở mọi quốc gia khác, ở Việt Nam, mọi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và hoàn toàn phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị. Không có cái gọi là “tù nhân lương tâm” ở Việt Nam.

Cù Huy Hà Vũ đã phạm tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án Việt Nam đã xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội”.

News Archives
View all Tin tức chung news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us