Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Phấn đấu đón 5,3 triệu khách quốc tế vào năm 2011

Print

02/27/2011 - Du lịch

(VNA) Trong năm 2011, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 5,3 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 30 triệu lượt khách du lịch nội địa; thu nhập từ du lịch đạt 110.000 tỷ đồng.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành văn hóa, thể thao và du lịch đề ra tại hội nghị triển khai công tác năm 2011, diễn ra trong hai ngày 25 và 26/2 ở Hà Nội.

Cũng trong năm nay, ngành sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch; từng bước đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; đồng thời trình Thủ tướng phê duyệt đề án phát triển du lịch giai đoạn 2011-2020

Bên cạnh đó mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động giao lưu hợp tác về văn hóa ở trong và ngoài nước, giới thiệu các giá trị văn hóa Việt Nam ra nước ngoài; tăng cường quảng bá hình ảnh quốc gia gắn với phát triển du lịch và vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới…

Chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo, tư liệu hóa và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch; nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của các bảo tàng, di tích…

Một trọng tâm khác là kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020; xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011-2015.

Trong lĩnh vực thể thao, ngành chỉ đạo chuẩn bị lực lượng tham gia thi đấu đạt thành tích tốt tại SEA Games 26 (2011), vòng loại Olympic (2012) và ASIAD 17 (2014)./.News Archives
View all Du lịch news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us