Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Quốc tế ca ngợi công cuộc đổi mới của Việt Nam

Print

01/22/2011 - Việt Nam đổi mới

(Chinhphuvn) - Chủ tịch Quốc hội Cuba, Bí thư Đối ngoại Đảng Cộng sản (ĐCS) Argentina, Bí thư Ban Chấp hành TW ĐCS Ấn Độ khẳng định Đại hội XI thể hiện quyết tâm của ĐCS Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế và ca ngợi công cuộc đổi mới.
Ngày 18/1, Chủ tịch Quốc hội Cuba Ricardo Alarcon khi nêu những suy nghĩ về Đại hội XI của ĐCS Việt Nam, ông nói Đại hội XI thể hiện quyết tâm của ĐCS Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Ông Ricardo Alarcon đánh giá cao việc toàn dân đã tham gia đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị của Đại hội, điều này thể hiện tinh thần dân chủ, sự liên hệ chặt chẽ của ĐCS Việt Nam với nhân dân nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong xã hội.
Theo Chủ tịch Quốc hội Alarcon, nhân dân Cuba và nhân dân Việt Nam có mối quan hệ lịch sử với những tình cảm anh em và đoàn kết vô cùng sâu sắc. Trong suốt nửa thế kỷ qua, hai dân tộc đã cùng nhau kề vai sát cánh đương đầu với những cuộc tấn công và muôn vàn thách thức. Lãnh đạo của cả hai nước trong suốt những năm qua đã vun đắp cho sự phát triển của mối quan hệ song phương đặc biệt. Mối quan hệ này sẽ trường tồn với thời gian và sẽ được các thế hệ tương lai tiếp tục gìn giữ. Ông bày tỏ những thành tựu của ĐCS Việt Nam cũng là những thành tựu của Cuba, góp phần củng cố mối quan hệ giữa hai nước.
Bí thư Đối ngoại ĐCS Argentina: Công cuộc đổi mới của Việt Nam là nguồn cổ vũ cho cuộc đấu tranh ở Mỹ Latinh
Trả lời phóng viên Việt Nam, ông Jorge Kreyness, Bí thư phụ trách Quan hệ quốc tế của ĐCS Argentina khẳng định CNXH tại Việt Nam chính là tấm gương soi sáng, định hướng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam là nguồn cổ vũ cho cuộc đấu tranh vì CNXH tại Mỹ Latinh.
Với quan điểm CNXH luôn phải gắn với cái mới, ông Kreyness nhận định tư tưởng XHCN gắn liền với thực tiễn đổi mới đã tiếp tục đặt Việt Nam vào vị trí nổi bật trên trường quốc tế, cũng như thời kỳ Việt Nam là biểu tượng đấu tranh giành độc lập, tự do trước đây.
Người đảng viên cộng sản lão thành Argentina khẳng định ĐCS Argantina sẽ tiến hành phân tích sâu rộng những kết luận của Đại hội XI của ĐCS Việt Nam, đồng thời sẽ nỗ lực để đưa những tin tức về sự kiện này cũng như hình ảnh chân thực của Việt Nam tới nhân dân Argentina
Bí thư Ban Chấp hành TW ĐCS Ấn Độ ca ngợi thành tựu công cuộc đổi mới
Báo New Age của ĐCS Ấn Độ vừa đăng loạt bài của đồng chí Shameem Faizee, Bí thư Ban Chấp hành TW ĐCS Ấn Độ, Tổng Biên tập báo New Age tại Hà Nội đưa tin về Đại hội XI ĐCS Việt Nam khẳng định các thành tựu kinh tế xã hội ngoạn mục của Việt Nam trong quá trình đổi mới cũng như trong nhiệm kỳ của Ban lãnh đạo Đảng khoá X.
Bài báo nhấn mạnh Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể cả trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, xóa đói nghèo.
Bài báo dẫn một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới đề ra trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội và khẳng định điều đó cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của ĐCS và nhân dân Việt Nam trong chiến lược phát triển đất nước theo định hướng XHCN, nâng cao mức sống của người dân, thay đổi tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ và kỹ thuật công nghệ trong cơ cấu kinh tế của đất nước.v.v.
Bài báo cũng phản ánh sự quan tâm của người dân Việt Nam đối với các diễn biến tại Đại hội, đồng thời đánh giá cao tinh thần tự phê bình của Đảng khi nêu rõ rằng ngoài những tác động khách quan như cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, thảm họa thiên tai, dịch bệnh, trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội đã thẳng thắn thừa nhận những sai lầm và thiếu sót chủ quan là các nguyên nhân trực tiếp và có ảnh hưởng tới việc thực hiện các mục tiêu phát triển mà Đại hội Đảng lần thứ X đã đề ra, đồng thời nêu các bài học cần rút ra nhằm tiếp tục áp dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh, kiên quyết theo đuổi các mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.News Archives
View all Việt Nam đổi mới news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us