Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Thông báo nghỉ dịp Quốc khánh

Print

08/26/2010 - Thông báo

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Hoa Kỳ xin thông báo:

Nhân dịp Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ đóng cửa ngày 2/9 và 3/9/2010.

Xin cảm ơn./.


News Archives
View all Thông báo news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us