Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Thông báo nghỉ ngày thứ Tư 30/06/2010

Print

06/25/2010 - Thông báo

Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C xin thông báo:

Do tham dự hoạt động đối ngoại, thứ Tư ngày 30/6/2011, Đại sứ quán nghỉ làm việc.

Xin trân trọng cảm ơn./.News Archives
View all Thông báo news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us