Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Về vụ bắt giữ ông Lê Công Định

Print

06/17/2009 - Nhân quyền

Ngày 17/6/2009, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và những thông tin sai lệch xung quanh việc ngày 13/6/2009, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã bắt Lê Công Định, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói:

Theo thông tin do Bộ Công an cung cấp, Lê Công Định đã có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, câu kết với một số đối tượng ở nước ngoài hoạt động nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc bắt giữ Lê Công Định được tiến hành theo đúng trình tự của pháp luật Việt Nam.

Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do chính kiến của công dân và khuyến khích người dân đóng góp ý kiến và tham gia tích cực vào mọi mặt đời sống của đất nước.

Như mọi quốc gia, các hành vi vi phạm pháp luật của công dân đều được xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.News Archives
View all Nhân quyền news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us