Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Báo cáo của Human Rights Watch là thiếu khách quan

Print

05/05/2009 - Nhân quyền


Ngày 4/5/2009, trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các thông tin được đưa ra trong bản báo cáo ngày 4/5/2009 của Tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch - HRW) liên quan đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói:

"Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Right Watch) thường xuyên đưa ra những thông tin sai lệch về Việt Nam. Báo cáo ngày 4/5/2009 của tổ chức này là thiếu khách quan và không phản ánh đúng tình hình thực tế ở Việt Nam.
Nhà nước Việt Nam coi con người là mục tiêu và động lực của mọi chính sách phát triển kinh tế - xã hội và luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người. Hiến pháp Việt Nam bảo đảm mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền khiếu nại và tố cáo; quyền lao động, học tập, chăm sóc sức khỏe... không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo. Nhà nước Việt Nam nỗ lực xây dựng và kiện toàn các thiết chế đảm bảo quyền con người trên thực tế.
Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong việc bảo đảm quyền con người và đây là nhân tố quan trọng đưa đến thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam"./.News Archives
View all Nhân quyền news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us