Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
HIỆP ĐỊNH VIỆT NAM - HOA KỲ VỀ NHẬN TRỞ LẠI CÔNG DÂN VIỆT NAM

Print

01/25/2008 - Bản tin

Việc hồi hương công dân Việt Nam có tính đến khía cạnh nhân đạo, tính thống nhất gia đình và hoàn cảnh của từng người trong từng trường hợp cụ thể. Việc hồi hương được thực hiện trong trật tự an toàn và tôn trọng nhân phẩm của người hồi hương.

Ngày 24 tháng 01 năm 2008, tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngọai giao Lê Dũng trả lời câu hỏi của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến "Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về nhận trở lại công dân Việt Nam như sau:

Ngày 22/01/2008, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đào Việt Trung, đại diện Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Trợ lý Bộ trưởng An ninh nội địa Hoa Kỳ Julie Myers, đại diện Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã ký chính thức "Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXNCN Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về việc nhận trở lại công dân Việt Nam".

Đối tượng nhận trở lại phải là công dân Việt Nam và đồng thời không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc công dân của bất kỳ nước nào khác; trước đây đã cư trú tại Việt Nam và hiện không có nơi cư trú ở nước thứ ba; bị cơ quan có thẩm quyền hoa Kỳ ra lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ do vi phạm pháp luật và nếu thuộc diện bị kết án do phạm tội hình sự (kể cả các vi phạm pháp luật nhập cư) thì trước khi bị trục xuất phải thi hành xong án phạt tù hoặc phải được giảm án phát tù theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ. Hiệp định không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12/7/1995, ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việc hồi hương công dân Việt Nam được thực hiện trên cơ sở phù hợp với pháp luật Hoa Kỳ, luật pháp quốc tế và các điều khoản của Hiệp định này; có tính đến khía cạnh nhân đạo, tính thống nhất gia đình và hoàn cảnh của từng người trong từng trường hợp cụ thể. Việc hồi hương được thực hiện trong trật tự an toàn và tôn trọng nhân phẩm của người hồi hương.

Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ giao trách nhiệm cho Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ và Bộ Công an Việt Nam thực hiện Hiệp định này.

Phía Hoa Kỳ chịu toàn bộ chi phí cho việc chuyên chở, xác minh, tiếp nhận và đưa người hồi hương về nơi cư trú; chi phí thu xếp các cuộc phỏng vấn của viên chức Việt Nam; và chi phí đưa trở về Hoa Kỳ những người hồi hương do nhầm lẫn.

----------------

Ngày 24/1, Tùy viên báo chí Sứ quán Việt Nam tại Washington DC Nguyễn Thế Cường trả lời Báo San Jose Mercury News:

Chính phủ Việt Nam luôn chủ trương hợp tác với các nước liên quan bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các công dân Việt Nam tại các nước.

Trong các chương trình hồi hương mà chính phủ Việt Nam đã hợp tác thực hiện với các nước và các tổ chức quốc tế liên quan, những người trở về luôn được đối xử một cách nhân đạo, phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, được tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng. Không có việc phân biệt, đối xử, hay ngược đãi những người trở về.News Archives
View all Bản tin news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us