Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Lãnh đạo Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ mới.

Print

08/13/2007 - Bản tin

Ngày 23/7/2007, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Chủ tịch Quốc hội khoá XI Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội khoá XI Nguyễn Phú Trọng thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI báo cáo kết quả thảo luận của các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XII.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử để bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XII.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội khoá XI Nguyễn Phú Trọng đọc Tờ trình về dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu (gồm 15 thành viên, do ông Trịnh Đình Dũng, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc làm Trưởng Ban). Quốc hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

Chủ tịch Quốc hội khoá XI Nguyễn Phú Trọng thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI tuyên bố kết thúc nhiệm vụ của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI.

Quốc hội đã tiến hành bầu cử Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XII.

Quốc hội đã nghe ông Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu, kết quả như sau:

* Chủ tịch Quốc hội khoá XII: Ông Nguyễn Phú Trọng, đạt 97,97% số phiếu hợp lệ.

* Các Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XII (xếp theo vần A, B, C…):

- Ông Nguyễn Đức Kiên, (Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và ngân sách khóa XI): 96,78%;

- Ông Uông Chu Lưu (Bộ trưởng Bộ Tư pháp): 93,91%;

- Bà Tòng Thị Phóng (Trưởng Ban Dân vận Trung ương): 91,08%;

- Ông Huỳnh Ngọc Sơn (Trung tướng, Tư lệnh Quân khu V): 92,49%.

* Các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XII (xếp theo vần A, B, C…):

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Thu Ba (Thứ trưởng Bộ Tư pháp): 89,86%;

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Quang Bình (Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội khóa XI): 92,29%;

- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn (Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh): 90,67%;

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền (Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây): 88,84%;

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển (Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái): 90,06%;

- Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề Xã hội Trương Thị Mai (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh, thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội khóa XI): 94,93%;

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Đặng Vũ Minh (Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam): 96,15%;

- Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước (Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc): 91,08%;

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Son (Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng): 94,32%;

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh, thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi (Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội): 96,35%;

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội khóa XI): 90,06%;

- Ủy viên phụ trách công tác đại biểu Phạm Minh Tuyên (Phó Ban Tổ chức Trung ương Đảng): 96,75%;

- Ủy viên phụ trách công tác dân nguyện Trần Thế Vượng (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội khóa XI): 93,51%.


Sau đó, Quốc hội đã nghe ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội khoá XII thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XII phát biểu ý kiến. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội nguyện sẽ sát cánh cùng các vị đại biểu Quốc hội, luôn luôn trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đem hết mọi khả năng và sức lực, nỗ lực phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đổi mới phương pháp công tác, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng luật pháp; hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, để Quốc hội ngày càng xứng đáng với vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI KHÓA XII

Họ và tên: NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tên thường gọi: Nguyễn Phú Trọng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14/4/1944

Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Nơi cư trú: số 5 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ học vấn: Tiến sĩ

Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng), Cử nhân Văn, Cao cấp lý luận chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ hiện tại: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội, 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Ngày vào Đảng: 19/12/1967

Ngày chính thức: 19/12/1968

Sức khoẻ: Tốt

Khen thưởng: Nhiều huy chương, bằng khen

Kỷ luật: Không

Là đại biểu Quốc hội khoá: XI, XII

Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ năm 1963 đến năm 1967: đồng chí học Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

- Từ tháng 12/1967 đến tháng 8/1973: đồng chí là cán bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, đi thực tế ở Thanh Oai, Hà Tây (năm 1971).

- Từ tháng 9/1973 đến tháng 4/1976: nghiên cứu sinh kinh tế chính trị tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, là Chi ủy viên.

- Từ tháng 5/1976 đến tháng 8/1980: đồng chí là cán bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư chi bộ.

- Từ tháng 9/1980 đến tháng 8/1981: đồng chí học Nga văn tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

- Từ tháng 9/1981 đến tháng 7/1983: Thực tập sinh bảo vệ PTS Khoa học lịch sử (chuyên ngành xây dựng Đảng) tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô.

- Từ tháng 8/1983 đến tháng 2/1989: đồng chí là Phó Ban (1983-1987), Trưởng Ban Xây dựng Đảng (1987-1989); Phó Bí thư rồi Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản (1985-1991).

- Từ tháng 3/1989 đến tháng 8/1996: đồng chí là Ủy viên Ban Biên tập (1989 - 1990), Phó Tổng Biên tập (1990 - 1991), Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (1991-1996)

- Từ tháng 1/1994 đến nay: đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung uơng Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VII, VIII, IX, X.

- Từ tháng 8/1996 đến tháng 2/1998: đồng chí là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng Ban Cán sự Đại học, trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

- Từ tháng 12/1997 đến nay đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VIII, IX, X.

- Từ tháng 2/1998 đến tháng 1/2000: đồng chí phụ trách công tác tư tưởng - văn hóa và khoa giáo của Đảng.

- Từ tháng 3/1998 đến tháng 8/2006: đồng chí là Phó Chủ tịch (1998 - 2001) rồi Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng (2001 - 2006).

- Từ tháng 8/1999 đến tháng 4/2001: đồng chí tham gia Thường trực Bộ Chính trị.

- Từ tháng 1/2000 đến tháng 6/2006: đồng chí là Bí thư Thành ủy Hà Nội các Khóa XII, XIII, XIV.

- Từ tháng 5/2002 đến nay đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa XI và khóa XII.

- Từ tháng 6/2006 đến nay: là Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

- Ngày 23/7/2007, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XII.

Quốc hội tiếp tục nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc Tờ trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước.

-----------------------------------

Sáng 24/7, tại Hội trường Ba Đình, Quốc hội khóa XII đã bầu ông Nguyễn Minh Triết tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với 98,78% số phiếu hợp lệ.

Sau đó, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu ý kiến. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Quốc hội và nhân dân cả nước trao cho. Trên cương vị công tác của mình, tôi nguyện phấn đấu hết sức mình phục vụ Tổ Quốc, phục vụ nhân dân, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước đã được Hiến pháp và pháp luật quy định. Thường xuyên rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Họ và tên: NGUYỄN MINH TRIẾT

Tên thường gọi: Sáu Phong

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 8/10/1942

Quê quán: Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Nơi cư trú: 72 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Đại học Toán; Cử nhân Chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Nơi làm việc: Văn phòng Chủ tịch nước

Ngày vào Đảng: 30/3/1965

Ngày chính thức: 30/3/1966

Sức khoẻ: Tốt

Khen thưởng: Huân chương Độc lập Hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến Hạng Nhất

Kỷ luật: Không

Là đại biểu Quốc hội khoá: IX, XI, XII.

Tóm tắt quá trình công tác

Năm 1960 đến tháng 11/1963: Sinh viên Khoa toán Đại học Tổng hợp, tham gia phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn; vào Chiến khu công tác ở Khu Sài Gòn - Gia Định.

- Tháng 12/1963 đến năm 1973: Công tác văn thư, kế toán, cán bộ nghiên cứu tại Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng (Ban Thanh vận Trung ương cục miền Nam); Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan; Thường vụ Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương cục miền Nam; tham gia công tác chiến trường tại tỉnh Mỹ Tho.

- Năm1974 đến tháng 8/1979: Phó Văn phòng Trung ương Đoàn; Phó Ban thanh niên xung phong Trung ương Đoàn.

- Tháng 9/1979 đến tháng 7/1981: Học viên Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

- Tháng 7/1981 đến tháng 12/1987: Trưởng Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn; Trưởng Ban Mặt trận Trung ương Đoàn; Bí thư Đảng uỷ cơ quan Trung ương Đoàn tại TP. Hồ Chí Minh; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung uơng Đoàn; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

- Tháng 01/1988 đến tháng 9/1989: Tỉnh uỷ viên tỉnh Sông Bé.

- Tháng 10/1989 đến tháng 12/1991: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Sông Bé. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (6/1991).

- Tháng 12/1991 đến tháng 12/1996: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Sông Bé; tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (6/1996); Đại biểu Quốc hội khoá IX.

- Tháng 01/1997 đến tháng 12/1997: Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh.

- Tháng 12/1997 đến tháng 1/2000: Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

- Tháng 01/2000 đến tháng6/2006: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh.

- Tháng 5/2002 đến tháng 6/2006: Đại biểu Quốc hội khoá XI.

- Tháng 6/2006: Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tháng 7/2007: Tại kỳ họp thứ nhất, QH khóa XII được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kiểm sát nhân dân tối cao, các ngành, các cấp, với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của nhân dân, ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội. Tích cực chăm lo các mặt công tác đối nội, đối ngoại, đảm bảo quốc phòng và an ninh của Nhà nước ta. Tôi hứa thực hiện cao nhất Chương trình hành động đã đề ra khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII".

-----------------------------------

Sáng nay 25/7, tại Hội trường Ba Đình, Quốc hội khóa XII đã bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong phiên làm việc sáng 25/7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến các đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ tịch Quốc hội khoá XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận của các đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết báo cáo tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Doan được bầu làm Phó Chủ tịch nước, với tỷ lệ 71,81% phiếu bầu hợp lệ;

Ông Nguyễn Tấn Dũng được bầu tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ, với tỷ lệ 96,96% phiếu bầu hợp lệ;

Ông Trương Hòa Bình được bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, với tỷ lệ 85,40% phiếu bầu hợp lệ

Ông Trần Quốc Vượng được bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, với tỷ lệ 92,09% phiếu bầu hợp lệ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu Thủ tướng tiếp tục đảm nhận trọng trách Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Quốc hội cho phép chưa phát biểu nhậm chức trong sáng hôm nay. Đến chiều ngày 02/8/2007, sau khi Quốc hội phê chuẩn các thành viên Chính phủ khóa XII, Thủ tướng sẽ thay mặt Chính phủ phát biểu nhậm chức.

Chủ tịch Quốc hội Khoá XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đọc Tờ trình về số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm, Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội và Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.

Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp thảo luận về dự kiến số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm, Ủy viên của các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.

Tóm tắt tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

- Họ và Tên: NGUYỄN TẤN DŨNG

- Sinh ngày 17-11-1949.

- Quê quán: TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

- Thành phần gia đình: Cán bộ kháng chiến.

- Ngày tham gia Cách mạng: 17-11-1961.

- Ngày vào Đảng: 10-6-1967.

- Trình độ học vấn: Cử nhân Luật . Lý luận chính trị cao cấp .

- Uỷ viên BCH TW Đảng khoá 6, 7, 8, 9, 10. Uỷ viên BCT khoá 8, 9, 10. Bí thư BCS Đảng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ. Đại biểu Quốc hội khoá 10, 11, 12.

- Sức khoẻ: Bình thường . Có 4 lần bị thương, thương binh hạng 2/4.

- Khen thưởng: 2 Huân chương Chiến công hạng 3. 6 Danh hiệu Dũng sĩ. Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng 1, 2, 3. Huân chương Hữu nghị hạng Đặc biệt của Nhà nước - Hoàng gia Căm-pu-chia. Huân chương ITSALA của Nhà nước CHDCND Lào.

- Kỷ luật: Không.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Tháng 11-1961 đến tháng 9-1981: Tham gia Quân đội, làm văn thư, liên lạc, cứu thương, Y tá, Y sĩ, Bổ túc chương trình Phẫu thuật ngoại khoa của Bác sĩ Quân y và đã qua các cấp bậc-chức vụ: Tiểu đội bậc trưởng, Trung đội bậc trưởng, Đại đội bậc phó, Đại đội bậc trưởng - Đội trưởng Đội phẫu thuật, Đại đội trưởng và Chính trị viên trưởng Đại đội Quân y (Bí thư Chi bộ Đảng) thuộc Tỉnh đội Tỉnh Rạch Giá.

Học khoá Bổ túc sĩ quan chỉ huy cấp Tiểu đoàn - Trung đoàn Bộ binh và đảm nhiệm nhiệm vụ Thượng uý - Chính trị viên trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 207 (Bí thư ĐU Tiểu đoàn) và Đại uý - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Bộ binh 152 (Uỷ viên TVĐU Trung đoàn) chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp bạn Căm-pu-chia. Thiếu tá - Trưởng Ban cán bộ (Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị) của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Kiên Giang.

- Tháng 10-1981 đến tháng 12-1994: Học trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc. Tỉnh uỷ viên-Phó Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Kiên Giang. Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ - Bí thư huyện uỷ Hà Tiên. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Kiên Giang. Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Đại biểu HĐND Tỉnh Kiên Giang. Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang, Bí thư ĐU Quân sự Tỉnh, ĐUV Đảng uỷ Quân khu 9.

- Tháng 1-1995 đến tháng 5 -1996: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ĐUV- Đảng uỷ Công an TW.

- Tháng 6-1996 đến tháng 8-1997: Uỷ viên Bộ Chính trị và Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương Đảng và phụ trách công tác Tài chính của Đảng.

- Tháng 9-1997 đến tháng 6-2006: Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư BCS Đảng Chính phủ - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ . Chủ tịch Hội đồng Tài chính tiền tệ Quốc gia; Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Trưởng Ban chỉ đạo TW về Đổi mới DNNN; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về các công trình trọng điểm Quốc gia; Trưởng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tội phạm và Trưởng Ban chỉ đạo một số công tác khác.

Năm 1998-1999 kiêm nhiệm nhiệm vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bí thư BCS Đảng Ngân hàng Nhà nước.

- Tháng 7-2006 đến nay (7-2007): Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh./.

Danh sách thành viên chính phủ

Nguồn: website www.chinhphu.vnNews Archives
View all Bản tin news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us