Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Việt Nam Ủng Hộ Việc Cải Tổ Liên Hợp Quốc: TBT Nông Đức Mạnh

Print

05/24/2006 - Chính sách đôi ngoại

Trong buổi tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Kofi Annan chiều 24-5, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã bày tỏ sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc dân chủ hóa quan hệ quốc tế và cải tổ LHQ nhằm nâng cao vai trò, uy tín, hiệu quả của LHQ trong việc đối phó với những thách thức mới đang đặt ra trước nhân loại, duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Ðức Lương, Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức nước ta.

Sáng 24-5, lễ đón Tổng Thư ký K. Annan và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Trần Ðức Lương và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng Thư ký K. Annan và Phu nhân.

Tại buổi tiếp sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương và Tổng Thư ký LHQ K. Annan thông báo cho nhau về tình hình Việt Nam và LHQ, đánh giá tình hình quan hệ Việt Nam - LHQ thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt trong thời gian tới.

Chủ tịch Trần Ðức Lương nhiệt liệt chào mừng Tổng Thư ký K. Annan và Phu nhân, cùng các thành viên trong Ðoàn, thăm chính thức Việt Nam, thể hiện sự quan tâm đặc biệt và coi trọng của LHQ đối với Việt Nam.

Chủ tịch đánh giá cao vai trò của LHQ trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy quan hệ hợp tác vì sự phát triển giữa các quốc gia, trong đó có đóng góp của Ngài Tổng Thư ký.

Hơn 30 năm qua, Việt Nam luôn xác định rõ sự cần thiết tham gia các hoạt động của LHQ một cách tích cực, trách nhiệm và hiệu quả, chủ động phối hợp các quốc gia thành viên khác giải quyết các vấn đề toàn cầu vì hòa bình, ổn định và hợp tác cùng phát triển. Việt Nam ủng hộ quá trình cải tổ LHQ, Hội đồng Bảo an trên cơ sở Hiến chương LHQ, bảo đảm vai trò các nước đang phát triển và quyền lợi chung của cộng đồng quốc tế. Việt Nam ủng hộ hoàn toàn và tích cực triển khai những cam kết đề ra tại Hội nghị cấp cao Thiên niên kỷ, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các nước đang phát triển về thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ.

Chủ tịch thông báo Việt Nam quyết định ứng cử làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008 - 2009, đồng thời xem xét tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Chủ tịch bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ quý báu và hợp tác hiệu quả LHQ dành cho Việt Nam trong gần 30 năm qua, kể từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên LHQ tháng 9-1977, hy vọng chuyến thăm là dịp để Tổng Thư ký K. Annan tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam, những thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được trong quá trình thực hiện chính sách đổi mới, phát triển kinh tế, cũng như kết quả sự hợp tác giữa các tổ chức thuộc LHQ với Việt Nam trong thời gian qua. Chủ tịch chúc chuyến thăm của Tổng Thư ký K. Annan thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và LHQ.

Tổng Thư ký K. Annan bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam, khẳng định chuyến thăm thể hiện rõ LHQ coi trọng quan hệ với Việt Nam. Tổng Thư ký K. Annan đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được trong tiến trình đổi mới, đặc biệt trong việc thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ, khẳng định LHQ luôn coi trọng sự tham gia tích cực và hiệu quả của Việt Nam trong các hoạt động của LHQ.

Ông tin tưởng Việt Nam sẽ đạt Mục tiêu Thiên niên kỷ vào năm 2015, coi đây là một thành tựu lớn lao.

Tổng Thư ký ủng hộ quyết định của Việt Nam ứng cử làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008 - 2009, đề nghị Việt Nam, với tư cách là một thành viên tích cực của nhóm G77, có những hoạt động thiết thực ủng hộ LHQ trong tiến trình cải tổ LHQ.

Tổng Thư ký K. Annan bày tỏ hài lòng về mối quan hệ hợp tác giữa LHQ và Việt Nam không ngừng phát triển trong gần 30 năm qua và thu những kết quả tốt đẹp, mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác. Tổng Thư ký K. Annan bày tỏ cảm thông sâu sắc trước mất mát to lớn của nhân dân Việt Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 1 vừa qua, khẳng định LHQ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả, tăng cường năng lực phòng ngừa và dự báo sớm thiên tai.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã tiếp và trao đổi ý kiến với Tổng Thư ký LHQ K. Annan đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Thư ký LHQ K. Annan bày tỏ vui mừng lần đầu được thăm Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng mà nhân dân Việt Nam đã đạt được, nhất là thành tựu 20 năm đổi mới.

Tổng Thư ký đánh giá cao Việt Nam là một nước đi đầu trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và mong Việt Nam tích cực chia sẻ những kinh nghiệm thành công của mình với các nước đang phát triển. Ðánh giá cao sự hợp tác nhiều mặt và có hiệu quả giữa Việt Nam và các tổ chức thuộc LHQ.

Tổng Thư ký K. Annan khẳng định LHQ sẽ tăng cường hợp tác và hỗ trợ Việt Nam; đồng thời, bày tỏ mong muốn Việt Nam đóng góp nhiều hơn nữa vào các hoạt động của LHQ, phát huy vai trò đi đầu trong việc thực hiện các sáng kiến của LHQ đối với các nước đang phát triển, tham gia tích cực quá trình cải tổ LHQ và nâng cao vị trí, vai trò của LHQ trong việc giải quyết các vấn đề của thế giới.

Tổng Thư ký bày tỏ tin tưởng vào triển vọng phát triển tươi sáng của Việt Nam và chúc nhân dân Việt Nam thành công trong công cuộc đổi mới, phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Ngài Tổng Thư ký LHQ, thể hiện sự quan tâm ủng hộ của LHQ và cộng đồng quốc tế đối với công cuộc đổi mới và phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư khẳng định, với những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử đạt được qua 20 năm đổi mới, Việt Nam đi vào thời kỳ phát triển mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển văn hóa; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực; sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển và tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tổng Bí thư bày tỏ sự đánh giá cao và chân thành cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ LHQ đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ...; khẳng định Việt Nam luôn chủ trương tham gia tích cực vào các hoạt động của LHQ và hợp tác nhiều mặt với các tổ chức của LHQ; bày tỏ sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc dân chủ hóa quan hệ quốc tế và cải tổ LHQ nhằm nâng cao vai trò, uy tín, hiệu quả của LHQ trong việc đối phó những thách thức mới đang đặt ra trước nhân loại, duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy sự phát triển bền vững của các nước thành viên và toàn thế giới; mong muốn LHQ tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ Việt Nam, ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009.

* Chiều 24-5, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phan Văn Khải đã thân mật tiếp Tổng Thư ký LHQ K. Annan và các vị trong Ðoàn, đang thăm chính thức Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phan Văn Khải nhiệt liệt hoan nghênh Tổng Thư ký LHQ, Phu nhân, cùng các vị trong Ðoàn đến thăm Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ với LHQ. Những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các tổ chức của LHQ.

Thủ tướng chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả của LHQ đối với Việt Nam trước đây, cũng như hiện nay và cảm ơn sự ủng hộ của ngài Tổng thư ký LHQ K. Annan đối với việc Việt Nam ứng cử vào chức Ủy viên không thường trực HÐBA LHQ nhiệm kỳ 2008 - 2009.

Thủ tướng nêu rõ: Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng các quốc gia thành viên xây dựng LHQ - Tổ chức quan trọng và lớn nhất hành tinh trở thành diễn đàn của các dân tộc vì hòa bình, tiến bộ, hợp tác và phát triển trên toàn thế giới. Mong muốn LHQ có vai trò quyết định hơn trong việc giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới hiện nay.

Tổng thư ký LHQ bày tỏ sự hài lòng về mối quan hệ hợp tác đã hình thành giữa LHQ và Việt Nam trong gần ba thập kỷ qua; đánh giá cao sự quan tâm, hợp tác chặt chẽ của Việt Nam với các cơ quan đại diện của LHQ và sự tham gia tích cực của Việt Nam vào các hoạt động của LHQ.

Ngài Tổng thư ký cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ quá trình cải tổ LHQ và hoan nghênh những nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường dân chủ, pháp quyền tại cơ sở; đánh giá cao quyết tâm chống tham nhũng của Chính phủ Việt Nam, những cố gắng của Việt Nam trong việc cải thiện đời sống mọi mặt của đồng bào các dân tộc thiểu số và nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội, cũng như thành công vừa qua của Việt Nam trong việc kiểm soát và phòng chống dịch cúm gia cầm. Ngài K. Annan chúc Việt Nam sẽ tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC tại Hà Nội vào cuối năm nay.

* Sáng 24-5, Tổng Thư ký LHQ K. Annan đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên. Tại cuộc hội đàm, Tổng Thư ký K. Annan đánh giá cao sự hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các cơ quan, tổ chức LHQ trong những năm qua; bày tỏ sẵn sàng tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực do hai bên cùng xác định.

Về vấn đề cải tổ LHQ, Tổng Thư ký cho rằng thời gian vừa qua, những nỗ lực cải tổ đã đem lại những thành công nhất định, trong đó có việc thành lập Ủy ban Xây dựng hòa bình và Hội đồng Nhân quyền. Tuy nhiên, quá trình cải tổ Ban Thư ký và phương thức làm việc của LHQ đang gặp một số khó khăn do các nước thành viên chưa đạt được nhất trí chung.

Tổng Thư ký cho rằng quá trình cải tổ LHQ sẽ đem lại lợi ích cho tất cả các nước thành viên, do đó cần nhận được sự ủng hộ của tất cả các nước; đề nghị Việt Nam tham gia tích cực thúc đẩy quá trình này.

Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan LHQ tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò quan trọng của các Ðiều phối viên thường trú LHQ và Trưởng đại diện các tổ chức LHQ tại Việt Nam.

Bộ trưởng đề nghị LHQ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam sắp gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên cho rằng cải tổ LHQ là vấn đề lớn, có ý nghĩa quan trọng, được tiến hành trên nhiều lĩnh vực. Các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, mong muốn tăng cường vai trò của Ðại hội đồng LHQ là cơ quan có sự tham gia của tất cả các nước thành viên; bảo đảm để các nước đang phát triển có tiếng nói trong quá trình cải tổ LHQ nói riêng và các hoạt động của LHQ nói chung. HÐBA LHQ cũng cần được cải tổ nhằm tăng cường tính đại diện, đặc biệt là của các nước đang phát triển. Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên cũng đề nghị Ban Thư ký và Tổng Thư ký K. Annan ủng hộ việc Việt Nam ứng cử làm ủy viên không thường trực HÐBA LHQ nhiệm kỳ 2008 - 2009, đồng thời tạo điều kiện để có thêm những cán bộ Việt Nam làm việc tại Ban Thư ký cũng như các cơ quan khác của LHQ.

Buổi hội đàm đã diễn ra trong không khí tích cực, xây dựng. Hai bên cũng trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế khác cùng quan tâm.

* Tối 24-5, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương và Phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng Thư ký LHQ K. Annan và Phu nhân đang ở thăm chính thức nước ta.

Trong diễn văn chiêu đãi, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương nhấn mạnh: Việt Nam coi trọng việc phát huy vai trò của LHQ trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế là vấn đề có tầm quan trọng sống còn đối với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh của tình hình và cục diện quốc tế đương đại. Việt Nam ủng hộ những nỗ lực của các quốc gia thành viên LHQ và cá nhân Ngài Tổng Thư ký trong việc cải tổ LHQ phù hợp với các mục đích, nguyên tắc của Hiến chương LHQ vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch Trần Ðức Lương khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào những hoạt động của LHQ nhằm thực hiện sứ mệnh cao cả của tổ chức toàn cầu này.

Trong đáp từ, Tổng Thư ký LHQ K. Annan đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đặc biệt trong 20 năm thực hiện đường lối đổi mới.

Tổng Thư ký nói: "Ðứng lên từ những đổ nát của chiến tranh, Việt Nam là một câu chuyện về thành công trong sự phát triển: một quốc gia đang trên đường để đạt được các mục tiêu Thiên niên kỷ. Những thành công này trước hết thuộc về những người dân Việt Nam mà tính kiên cường và chịu khó của họ đã tạo ra một nền kinh tế thịnh vượng và có bước phát triển rất ấn tượng"... Thế giới có thể học được nhiều điều từ những kinh nghiệm của Việt Nam.

Ông Kofi Annan nhấn mạnh: Các bạn hiểu giá trị thực sự của hòa bình. Các bạn hiểu được những giá trị của chủ nghĩa đa phương và hợp tác.

* Sáng 24-5, Tổng Thư ký K. Annan và Phu nhân, cùng các thành viên trong Ðoàn đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Cùng ngày, Tổng Thư ký K. Annan đã có cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch cúm gia cầm, trao đổi về tình hình cúm gia cầm ở Việt Nam và các biện pháp hợp tác trong việc phòng ngừa và khống chế dịch, chuẩn bị đối phó khi xảy ra đại dịch.

Tổng Thư ký K. Annan cũng có buổi tiếp xúc các nhà lãnh đạo nữ của Việt Nam. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo chiều cùng ngày, Tổng Thư ký K. Annan nhận xét, các nhà lãnh đạo nữ của Việt Nam rất năng động và là những người lãnh đạo giỏi. Việt Nam có nhiều thành tựu lớn trong việc phát triển phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, tích cực chống bạo lực đối với phụ nữ.

Nguồn: TTXVN, Báo Nhân Dân.
News Archives
View all Chính sách đôi ngoại news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us