Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Mỹ chính thức chứng nhận nhãn hiệu

Print

05/18/2005 - Việt Nam đổi mớiNews Archives
View all Việt Nam đổi mới news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us