Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
117 kiến nghị liên quan đến chi tiêu công

Print

05/16/2005 - Việt Nam đổi mới

Trong 2 ngày 13 và 14.5 tại TP.Đà Nẵng, Bộ Tài chính phối hợp Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội nghị công bố báo cáo đánh giá chi tiêu công VN năm 2004. Đây là lần đầu tiên báo cáo đánh giá chi tiêu công được xây dựng tổng hợp, gồm cả 3 nội dung là đánh giá chi tiêu công, đánh giá trách nhiệm tài chính quốc gia và đánh giá mua sắm quốc gia.

Theo báo cáo đánh giá chi tiêu công VN năm 2004, trong các năm từ 1998 đến 2003, tổng chi ngân sách trung bình hàng năm của nước ta đã tăng ở mức đáng kể, khoảng gần 16%. Việc này đã tạo điều kiện cho VN cơ cấu lại chi tiêu công. Năm 1997, tỉ lệ chi cho giáo dục đào tạo là 14% GDP và khoa học công nghệ là 1,7%. Đến năm 2004, tỉ lệ này tăng lên 18% GDP đối với giáo dục đào tạo và 2% GDP đối với khoa học công nghệ. Chính phủ đã thực hiện công khai, minh bạch các vấn đề liên quan đến chi tiêu công, đồng thời thành công trong việc phân bổ ngân sách giữa các địa phương theo hướng hỗ trợ cho các địa phương nghèo.

Tuy nhiên, bên cạnh đánh giá cao những kết quả trong quản lý chi tiêu công, bản báo cáo cũng đã nêu ra một số mặt hạn chế như sự chưa hợp lý giữa tăng chi quá nhanh cho đầu tư xây dựng mới với tăng chi thường xuyên cho bảo dưỡng, bảo trì dẫn đến việc khai thác, sử dụng các dự án kém hiệu quả, hoặc Chính phủ thực hiện phân cấp mạnh về quản lý chi tiêu công cho cấp xã trong khi trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ xã chưa đáp ứng được yêu cầu.

Trên cơ sở đó, bản báo cáo cũng đã nêu ra 117 kiến nghị liên quan đến chi tiêu công. Qua báo cáo đánh giá chi tiêu công năm 2004, Chính phủ sẽ có thêm căn cứ xây dựng chính sách cũng như chương trình hành động mang lại hiệu quả cao, đặc biệt là trong việc xử lý tốt hơn mục tiêu tăng trưởng kinh tế đi đôi với xoá đói giảm nghèo và hội nhập quốc tế.

Chu Ngữ, Báo Lao Động, 14/5/2005News Archives
View all Việt Nam đổi mới news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us