Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Bùng nổ thẻ ATM

Print

05/16/2005 - Việt Nam đổi mới

Tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, số lượng thẻ ATM phát hành chỉ trong 4 tháng đầu năm đã là 50.000 thẻ. Tổng số thẻ ATM của ngân hàng này hiện là 100.000 thẻ và dự kiến sẽ tăng lên 200.000 thẻ vào cuối năm 2005.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cũng triển khai phát hành thẻ ATM trên toàn quốc và cũng đạt được những kết quả khá khả quan: 4 tháng đầu năm 2005 đạt 50.000 thẻ, đưa tổng số thẻ phát hành lên 150.000 thẻ. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đạt con số khiêm tốn hơn với tổng số thẻ là 76.000.

Riêng đối với Vietcombank, số lượng thẻ hiện tại của ngân hàng này lên đến 700.000 thẻ. Dự kiến, Vietcombank sẽ đạt con số kỷ lục về lượng thẻ ATM phát hành vào cuối năm 2005 là 1,2 triệu thẻ. Hiện tại, Vietcombank có khoảng 400 máy ATM, nếu tính các máy ATM liên kết với một số ngân hàng khác (thẻ ATM của các ngân hàng liên kết có thể sử dụng trên máy ATM của nhau) thì số máy là 450 máy. Dự kiến, đến cuối năm số lượng máy sẽ đạt con số trên 800 máy với 12 ngân hàng cùng liên kết. Đối với Ngân hàng Công thương, số lượng máy ATM hiện có của ngân hàng này là 135 máy, đến cuối năm sẽ lắp đặt thêm 200 máy mới. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hiện có 204 máy, sẽ lắp mới 400 máy trên toàn quốc. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam hiện có gần 200 máy, dự kiến sẽ lắp đặt thêm khoảng 150 máy vào cuối năm... Theo bà Nguyễn Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Thẻ Vietcombank, các khách hàng chủ yếu sử dụng thẻ ATM để rút tiền mặt. Với việc các máy ATM của các ngân hàng được đặt ở hầu hết các trung tâm mua sắm lớn, người sử dụng thẻ ATM không còn phải mang một lượng lớn tiền mặt theo người. Tuy nhiên, bà Tú Anh cũng cho biết, các dịch vụ thanh toán hóa đơn bảo hiểm, điện thoại, điện và sắp tới là điện thoại di động đang phát triển và thu hút nhiều người sử dụng thẻ ATM sử dụng dịch vụ.

Thanh Niên, 16/5/2005News Archives
View all Việt Nam đổi mới news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us