Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Xuất cảnh để định cư được phép chuyển, mang bao nhiêu ngoại tệ?

Print

05/05/2005 - Chính sách

Thời gian qua, nhiều bạn đọc viết thư về tòa soạn hỏi: Công dân Việt Nam đi nước ngoài để định cư thì được chuyển, mang bao nhiêu ngoại tệ? Công dân Việt Nam đại diện cho người thừa kế ở nước ngoài được phép chuyển, mang bao nhiêu ngoại tệ? Thủ tục ra sao? Bà Trần Thị Ngọc Thìn - Phó phòng Ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

- Theo Quy định về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam (ban hành theo quyết định số 1437/2001/QĐ-NHNN ngày 19/11/2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) thì:

Công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài có nhu cầu chuyển, mang ngoại tệ cần liên hệ với Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi công dân đó cư trú để làm thủ tục, trên cơ sở xuất trình các loại giấy tờ sau: đơn xin (theo mẫu chung) chuyển, mang ngoại tệ; bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép định cư kèm theo bản dịch có xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc giấy tờ chứng minh công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài; bản sao hộ chiếu của người xuất cảnh định cư. Công dân Việt Nam được chuyển, mang mỗi năm tối đa không quá 10.000 USD cho một người xuất cảnh định cư hoặc 20% số tiền cho một người xuất cảnh định cư nếu tổng số tiền chuyển, mang lớn hơn 50.000 USD. Trường hợp xin chuyển, mang trên 50.000 USD, công dân Việt Nam phải xuất trình giấy tờ chứng minh thực có số tiền xin chuyển cho mục đích định cư.

Công dân Việt Nam đại diện cho người thừa kế ở nước ngoài được liên hệ với Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi công dân đó cư ngụ để làm thủ tục chuyển, mang ngoại tệ trên cơ sở nộp các giấy tờ sau: đơn xin chuyển, mang ngoại tệ; bản chính hoặc bản sao công chứng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chia thừa kế hoặc di chúc, văn bản thỏa thuận giữa những người thừa kế hợp pháp; văn bản ủy quyền của người thừa kế (có công chứng, chứng thực) hoặc tài liệu chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật của người xin chuyển, mang ngoại tệ; bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc bản sao hộ chiếu (đối với trường hợp xin mang ngoại tệ). Công dân Việt Nam đại diện cho người thừa kế ở nước ngoài được chuyển mang mỗi năm tối đa cũng không quá 10.000 USD, hoặc 20% số tiền nếu tổng số tiền thừa kế lớn hơn 50.000 USD. Trường hợp số tiền xin chuyển, mang lớn hơn 50.000 USD, công dân Việt Nam phải xuất trình giấy tờ chứng minh thực có số tiền xin chuyển cho mục đích thừa kế.

Số tiền còn lại (bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ), công dân Việt Nam được gửi vào ngân hàng được phép để chuyển dần (bao gồm gốc và lãi phát sinh) trong các năm tiếp theo, theo phương thức Lệnh chuyển tiền định kỳ đã được thỏa thuận giữa ngân hàng được phép và người có yêu cầu chuyển ngoại tệ, nhưng mỗi năm tối đa không quá mức quy định trên.

Thanh Niên, 3/5/2005
News Archives
View all Chính sách news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us