Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Dự thảo nghị định mới về Việt kiều mua nhà ở trong nước

Print

12/21/2004 - Chính sách


Theo dự thảo nghị định thay thế Nghị định 81 (5-11-2001) vừa được Bộ Xây dựng hoàn thành thì sẽ có thêm hai đối tượng Việt kiều nữa được mua nhà ở trong nước, đó là người cao tuổi được chính phủ nước sở tại cho hưởng chế độ hưu trí và người tạm trú liên tục tại Việt Nam từ ba tháng trở lên.

Sau khi có Nghị quyết 36/NQ-TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36, Bộ Xây dựng đã xây dựng dự thảo nghị định mới của Chính phủ để thay thế Nghị định 81 về Việt kiều mua nhà ở trong nước.

Theo Nghị định 81, hiện chỉ có bốn đối tượng Việt kiều được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Dự thảo ban đầu chỉ mở ra thêm một đối tượng mới là Việt kiều tạm trú từ sáu tháng trở lên. Sau một số lần góp ý, thời hạn tạm trú đã giảm còn ba tháng liên tục trở lên, đồng thời mở ra thêm một đối tượng mới là người cao tuổi được chính phủ nước sở tại cho hưởng chế độ hưu trí hoặc bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên về mặt thủ tục thì còn rất phức tạp. Điều kiện để được mua nhà là phải về thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam và có hộ chiếu hợp lệ của Việt Nam hoặc hộ chiếu, giấy tờ hợp lệ của nước ngoài cấp. Trường hợp sử dụng hộ chiếu hợp lệ của nước ngoài thì phải kèm theo giấy chứng nhận quốc tịch Việt Nam, hoặc giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam hay giấy xác nhận đăng ký công dân.

Ngoài ra, theo điều 121 Luật Đất đai (hiệu lực từ 1-7-2004), Việt kiều mua nhà ở trong nước, ngoài bốn đối tượng theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định 81 còn có các đối tượng khác theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Có nghĩa là, trước khi nghị định được Chính phủ ký ban hành còn phải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, có ý kiến, thông qua. Hành trình mua nhà ở của Việt kiều xem ra vẫn còn gập ghềnh.

Các đối tượng Việt kiều được mua nhà ở trong nước

+ Nghị định 81

- Người về đầu tư lâu dài tại Việt Nam.
- Người có công đóng góp với đất nước.
- Nhà văn hóa, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam.
- Người có nhu cầu về sinh sống ổn định tại Việt Nam (hồi hương - PV).

+ Dự thảo NĐ thay Nghị định 81

- Người về đầu tư lâu dài tại Việt Nam.
- Người có công đóng góp với đất nước.
- Nhà văn hóa, nhà khoa học, chuyên gia có nhu cầu về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam
- Người có nhu cầu về sinh sống ổn định tại Việt Nam.
- Người cao tuổi được chính phủ nước sở tại cho hưởng chế độ hưu trí hoặc bảo hiểm xã hội.
- Người tạm trú liên tục tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên.

Thanh NiênNews Archives
View all Chính sách news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us