Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Nghị định về hoạt động của tàu cá nước ngoài trong vùng biển VN

Print

11/23/2004 - Chính sách

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định về việc quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam.

Theo đó, nguyên tắc hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài tại vùng biển nước ta dựa trên cơ sở hợp tác quốc tế, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền và pháp luật; bảo đảm an toàn cho tàu cá và người làm việc trên tàu... Tàu cá nước ngoài chỉ được hoạt động thủy sản trong vùng biển của Việt Nam sau khi đã có giấy phép hoạt động thủy sản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; trong thời gian tiến hành hoạt động thủy sản tại vùng biển Việt Nam mà có các hành vi vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam thì bị xử phạt theo pháp luật Việt Nam.

(Theo TTXVN)


Chính phủ vừa ban hành Nghị định về việc quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam.


Theo đó, nguyên tắc hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài tại vùng biển nước ta dựa trên cơ sở hợp tác quốc tế, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền và pháp luật; bảo đảm an toàn cho tàu cá và người làm việc trên tàu... Tàu cá nước ngoài chỉ được hoạt động thủy sản trong vùng biển của Việt Nam sau khi đã có giấy phép hoạt động thủy sản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; trong thời gian tiến hành hoạt động thủy sản tại vùng biển Việt Nam mà có các hành vi vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam thì bị xử phạt theo pháp luật Việt Nam. (Theo TTXVN)
News Archives
View all Chính sách news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us