Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Hơn 3,2 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 10 tháng

Print

10/27/2004 - Việt Nam đổi mới

27/10/2004 -- 21:18(GMT+7) Hà Nội (TTXVN) - Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), từ đầu năm đến nay đã có 579 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,74 tỷ USD, tăng 17,2% về vốn đăng ký mới so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với 388 dự án xin bổ sung số vốn 1,496 tỷ USD, vốn FDI vào Việt Nam trong 10 tháng qua đã đạt 3,237 tỷ USD, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 95% kế hoạch đề ra cho cả năm. Với 43 hồ sơ dự án có tổng vốn gần 2,1 tỷ USD đang trong qua trình chờ cấp phép, Cục Đầu tư Nước ngoài khẳng định, tổng vốn FDI năm nay sẽ vượt xa kế hoạch. Đầu tư nước ngoài sẽ là một điểm nổi trội trong bức tranh kinh tế năm 2004. Vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện cũng rất khả quan, đạt 2,37 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 86% so với dự kiến thực hiện cả năm (2,75 tỷ USD). Khu vực doanh nghiệp FDI đang tiếp tục khẳng định vị trí trong nền kinh tế bằng các con số ấn tượng trên nhiều lĩnh vực: Doanh thu 10 tháng ước đạt 14 tỷ USD, xuất khẩu (không kể dầu thô) đạt trên 7 tỷ USD, nộp ngân sách 659 triệu USD, tạo việc làm cho 730.000 người. Cục Đầu tư Nước ngoài cho biết, sau 17 năm thực hiện Luật Đầu tư Nước ngoài, đến cuối tháng 10/2004, cả nước đã cấp giấy phép đầu tư cho gần 6.000 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký (kể cả tăng vốn) xấp xỉ 57 tỷ USD. Số dự án còn hiệu lực là gần 5.000, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 44,76 tỷ USD. Trong số này, có tới 67,1% dự án và 57,8% vốn đầu tư được đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam chủ yếu là từ các nước, vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á, chiếm 76% về số dự án và trên 70% về vốn đầu tư đăng ký./.

News Archives
View all Việt Nam đổi mới news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us