Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Việt kiều đầu tư về Việt Nam

Print

10/27/2004 - Chính sách


Gần đây đã có nhiều người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư về trong nước. Vậy hiện nay, Việt kiều có thể tham gia đầu tư theo hướng nào, có thể mua cổ phiếu của các công ty phát hành cổ phiếu chứng khoán không? - Tranfrancis2000@gmail.com

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể đầu tư về Việt Nam theo một trong những hình thức sau đây:

1. Đầu tư mua cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán của các cơ quan, công ty phát hành.

2. Đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước. Theo đó Việt kiều có thể thành lập các loại hình doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp, như công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân.

3. Đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài:

Theo quy định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài (trong đó có Việt kiều) có thể: hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Đây là văn bản ký kết giữa hai hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam, trong đó quy định trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên mà không thành lập pháp nhân mới.

Lập doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh ký giữa hai hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, do nhà đầu tư thành lập tại Việt Nam, tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh.

Hiện nay, tất cả các hình thức đầu tư nêu trên đều được khuyến khích. Tùy theo quy mô, ngành nghề kinh doanh, nhà đâu tư có thể tự lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp.

Thời báo Kinh tế Việt Nam, 27/10/2004News Archives
View all Chính sách news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us