Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
TPHCM: Tiếp tục rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư trực tiếp nước

Print

10/25/2004 - Việt Nam đổi mới


Quy định mới sẽ rút ngắn tối đa thời gian thực hiện khâu giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư
UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định thủ tục, trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố. Theo đó, thời gian cấp phép cho một dự án đầu tư nước ngoài sẽ được rút ngắn kỷ lục.

Theo quy trình mới - sẽ được thành phố áp dụng từ đầu tháng 11 tới - những dự án thuộc diện đăng ký được cấp phép sẽ được cấp trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ. Riêng đối với các dự án đăng ký qua mạng Internet được cấp phép trong thời hạn ngắn kỷ lục là 2 ngày.

Đối với các dự án thuộc diện phải thẩm định trước khi cấp phép thì thời hạn cấp phép là 10 ngày nếu không phải qua ý kiến của các bộ ngành trung ương, và đối với những dự án cần phải có ý kiến của Bộ Kế hoạch - Đầu tư thì thời hạn cấp phép cũng không quá 20 ngày. Đồng thời thành phố sẽ hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm, xác định các cơ hội đầu tư vào thành phố.

Sau khi nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, mọi việc còn lại do các cơ quan chức năng thành phố phối hợp giải quyết. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thay mặt nhà đầu tư hoặc cùng nhà đầu tư làm việc với các sở ngành, UBND quận huyện có liên quan để giải quyết các thủ tục hành chính. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, trong vòng 3 ngày, UBND quận huyện phải thông báo đơn giá bình quân tại khu vực dự kiến bồi thường cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi nhà đầu tư được thành phố giao đất, trong vòng không quá 40 ngày, quận huyện phải thành lập hội đồng, phương án đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư trình cơ quan chức năng phê duyệt. Và trong vòng 3 ngày, kể từ ngày phương án bồi thường, tái định cư được duyệt phải triển khai giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư.

(Theo TTXVN)News Archives
View all Việt Nam đổi mới news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us