Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên: ASEAN cần gắn kết hơn nữa

Print

06/17/2003 - Chính sách đôi ngoại


(17/06/2003 -- 17:14GMT+7)

Phnôm Pênh (TTXVN) - Trong các phát biểu tại hội nghị thường niên Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 36 vừa kết thúc tại thủ đô Phnôm Pênh ngày 17/6, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên đặc biệt nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tăng cường hợp tác, gắn kết hơn nữa về chính trị, kinh tế, văn hóa giữa các thành viên ASEAN.

Bộ trưởng nói: Để đạt tới sự liên kết cao hơn về chính trị, kinh tế, việc tăng cường củng cố đoàn kết, hợp tác trong ASEAN càng quan trọng hơn bao giờ hết với việc chú trọng giải quyết các vấn đề khác biệt theo tinh thần ASEAN. Là những nước vừa và nhỏ, chỉ có đoàn kết, hợp tác thì ASEAN mới đứng vững trước các tác động bất lợi của bên ngoài.

Theo Bộ trưởng, tình hình thế giới và khu vực đã chuyển sang cục diện mới và đang tác động sâu sắc, lâu dài đến trật tự quốc tế và nhiều mặt đến ASEAN. ASEAN cần phải có chiến lược và các biện pháp chung phù hợp để đối phó với các thách thức mới, thích ứng với tình hình mới; trước mắt là để ASEAN đứng vững và về lâu dài là hướng tới những mục tiêu của Tầm nhìn 2020.

ASEAN đã cam kết giữ nguyên tắc đồng thuận và không can thiệp công việc nội bộ của nhau nhưng điều quan trọng và có ý nghĩa thiết thực là phải phát huy tính năng động của các nguyên tắc này bằng việc tích cực, chủ động hơn để đạt sự đồng thuận trên tinh thần nhân nhượng lẫn nhau, có đi có lại và cùng chia sẻ trách nhiệm.

Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên đề nghị tăng cường trao đổi tiếp xúc giữa các Lãnh đạo ASEAN cả song phương lẫn đa phương, tận dụng đường dây nóng và các kênh liên lạc để tăng cường tin cậy, từ đó phối hợp hành động một cách hiệu quả và nếu có khác biệt thì xử lý một cách nhanh chóng và ổn thỏa. ASEAN cần phát huy cơ chế riêng hiện có của Đông Nam Á để ngăn ngừa, xử lý và giải quyết các vấn đề khu vực. Theo ông, cần sớm đưa Hội đồng tối cao Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) vào hoạt động và từng bước triển khai thực hiện Tuyên bố về quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký kết tháng 11/2002.

Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên cũng nhấn mạnh bên cạnh việc gia tăng hợp tác chính trị, liên kết kinh tế, ASEAN cần tiếp tục ưu tiên cao cho việc thu hẹp khoảng cách phát triển. Bộ trưởng đề nghị đẩy nhanh việc thực hiện các dự án, chương trình đã nêu trong Chương trình Hành động Hà Nội (HPA). ASEAN cần sớm kiểm điểm và đánh giá về việc thực hiện HPA tạo tiền đề cho việc xây dựng chương trình hành động mới của ASEAN trong giai đoạn 2005-2010 để các lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị cấp cao 10 tại Viêng Chăn (Lào) dự kiến tháng 12/2004.

Về quan hệ với các nước đối thoại của ASEAN, Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên cho rằng một mặt quan hệ đang được mở rộng với những nội dung mới, có lợi cho cả hai bên, mặt khác cũng đòi hỏi ASEAN phải tăng cường phối hợp hành động và tạo thế cho Hiệp hội trong hợp tác với họ. Việc ASEAN thúc đẩy các nước sớm tham gia TAC là một hành động đúng đắn và kịp thời. Trong việc thúc đẩy các quan hệ song phương của từng nước ASEAN với bên ngoài, các bước thúc đẩy cần phù hợp và đóng góp chung cho những nỗ lực tập thể của ASEAN./.
News Archives
View all Chính sách đôi ngoại news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us