Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Tổ chức, cá nhân được trực tiếp xuất nhập khẩu vàng

Print

06/16/2003 - Chính sách

TTXVN, 16/06/2003

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định điều kiện cụ thể cho phép tổ chức, cá nhân được phép trực tiếp xuất nhập khẩu vàng. Theo Nghị định này, các tổ chức kinh doanh vàng khi có hợp đồng gia công vàng với nước ngoài có thể được Ngân hàng Nhà nước cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu như vàng khối, vàng thỏi, vàng hạt hoặc vàng miếng.

Các doanh nghiệp có giấy phép khai thác vàng có thể được trực tiếp xuất khẩu vàng nguyên liệu nếu được phép của Ngân hàng Nhà nước.

Nghị định cũng quy định các tổ chức, cá nhân muốn hoạt động mua bán vàng, sản xuất gia công vàng trang sức, mỹ nghệ phải đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp, có cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và đội ngũ thợ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của hoạt động mua bán vàng, sản xuất gia công vàng trang sức, mỹ nghệ.

News Archives
View all Chính sách news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us