Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Tôi có thể mang cả quốc tịch VN và nước ngoài không?

Print

03/12/2003 - Chính sách


“Bố mẹ tôi người Việt, sinh tôi ra ở Việt Nam và sau này di cư sang Mỹ. Nay tôi nhập quốc tịch Mỹ thì có mất quốc tịch Việt Nam không. Tôi có thể mang hai quốc tịch không?” (bạn đọc Nguyen Thanh Tuong).

Trả lời:

1. Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998 quy định nhiều căn cứ xác định một người có quốc tịch Việt Nam, trong đó có căn cứ về quốc tịch của cha mẹ. Theo đó nếu cha mẹ là công dân Việt Nam thì con sinh ra có quốc tịch Việt Nam. Như vậy bạn có quốc tịch Việt Nam.

2. Cũng đạo luật này quy định, công dân Việt Nam chỉ mất quốc tịch Việt Nam khi: 1/ xin thôi quốc tịch Việt Nam; 2/ bị tước quốc tịch Việt Nam. Có nghĩa là nếu bạn không rơi vào 2 trường hợp này thì đương nhiên bạn vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

3. Luật Quốc tịch Việt Nam quy định, nhà nước Việt Nam "công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”. Do đó, dù bạn có thêm quốc tịch khác (quốc tịch Mỹ), thì bạn vẫn được nhà nước Việt Nam ứng xử như là công dân của mình. Đặc biệt khi về Việt Nam, bạn sẽ được hưởng các quyền công dân của một công dân nước Việt, và phải có nghĩa vụ công dân như pháp luật Việt Nam quy định.

Luật sư Phạm Thanh Bình
Văn phòng Luật sư Hồng Hà,
số 8 Đình Ngang, Hà Nội


News Archives
View all Chính sách news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us