Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Hoạt động ngoại giao năm 2002 phục vụ đắc lực nhiệm vụ kinh tế

Print

01/08/2003 - Chính sách đôi ngoại

Hà Nội (TTXVN 8/1/2003)

Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên khẳng định phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế đã trở thành mục tiêu và yêu cầu hàng đầu của các hoạt động ngọai giao song phương và đa phương, nhất là họat động của các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài.

Ông Niên nhận định, hoạt động đối ngọai của Việt Nam đã giúp bạn bè, cộng đồng quốc tế và các tổ chức quốc tế hiểu đúng và ủng hộ đường lối tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh cải cách kinh tế của Đảng và nhà nước Việt Nam. Cộng đồng các nhà tài trợ đã cam kết dành cho Việt Nam 2,5 tỉ USD trong năm 2003, tăng 4,5% so với năm trước.

Mặt khác, một số họat động kinh tế đối ngọai trong năm 2002 cũng đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ mặc dù nền kinh tế thế giới và môi trường khu vực có diễn biến phức tạp, nhiều mặt không thuận. Năm qua, Việt Nam đã đón và phục vụ trên 2,6 triệu lượt khách quốc tế (+11,5%), kim ngạch xuất khẩu đạt 16,5 tỷ USD, tăng gần 10% so với năm ngoái, trên 46.000 lao động và chuyên gia được đưa đi làm việc ở nước ngoài, đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Theo vị đứng đầu ngành ngọai giao, những thành tựu kinh tế trong năm qua có được là nhờ có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan kinh tế đối ngọai, trong đó phải kể đến vai trò chủ động và phối hợp tích cực của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong các họat động cụ thể như vận động viện trợ, xúc tiến và tuyên truyền đầu tư-thương mại, cung cấp thông tin về chính sách, luật pháp, đối tác kinh doanh, giải quyết tranh chấp thương mại như vụ kiện cá basa, vấn đề thương hiệu, tìm kiếm thị trường xuất khẩu lao động, quảng bá về du lịch Việt Nam với thế giới.

Liên quan đến kiều bào đang sinh sống tại nước ngoài, ông Nguyễn Dy Niên khẳng định: Chủ trương của nhà nước Việt Nam là hết sức tranh thủ các nước có cộng đồng người Việt cư trú để tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào và các doanh nghiệp Việt Nam sinh sống, làm ăn ổn định lâu dài, bảo hộ quyền lợi, lợi ích hợp pháp và đấu tranh chống lại những hành động phân biệt đối xử.


News Archives
View all Chính sách đôi ngoại news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us