Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America












Quy định về mưc hành lý, quà tặng đuợc miễn thuế

Print

07/08/2002 - Thông báo


Ngày 01 tháng 7 năm 2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2002/NĐ-CP quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế. Cục Lãnh sự xin tóm tắt một số nội dung chính của Nghị định này.

I. Định mức hành lý được miễn thuế áp dụng đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam.

1.Rượu, đồ uống có cồn:

Rượu từ 22 độ trở lên: 1,5 lít

Rượu dưới 22 độ: 2,0 lít

Đồ uống có cồn, bia: 3,0 lít

Người dưới 18 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này.

2.Thuốc lá:

Thuốc lá điếu- 400 điếu

Xì gà-100 điếu

Thuốc lá sợi-500 gam

Người dưới 18 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này.

3.Chè, cà phê:

Chè- 5 kg

Cà phê 3 kg

Người dưới 18 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này.

4.Quần áo, đồ dùng cá nhân : Số lượng phù hợp phục vụ cho mục đích chuyến đi

<5.Các vật phẩm khác (không nằm trong Danh mục hàng cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện):
Tổng trị giá không quá 5.000.000 (năm triệu) đồng Việt Nam

Trong trường hợp hành lý của người nhập cảnh vượt quá định mức được miễn thuế thì phần vượt này được coi là hàng hoá nhập khẩu phi thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng hóa nhập khẩu.

II. Định mức quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế:

(Chỉ quy định áp dụng đối với công dân Việt Nam. Quà biếu, tặng tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam áp dụng theo quy định khác)

Quà biếu, tặng được miễn thuế trong các trường hợp sau:

- Có tổng giá trị không quá 1.000.000 đồng Việt Nam.

- Có tổng giá trị vượt quá 1.000.000 đồng Việt Nam nhưng số thuế phải nộp dưới 50.000 đồng Việt Nam.

- Là thuốc cấp cứu, dụng cụ y tế biếu, tặng cho người bị bệnh nặng hoặc người bị thiên tai, có giá trị không quá 10.000.000 đồng Việt Nam.

Trong trường hợp quà biếu, tặng vượt định mức quy định thì phải tuân theo các quy định của pháp luật về quản lý chuyên ngành đối với hàng hoá đó.

News Archives
View all Thông báo news
View the latest news


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us