Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Index

Print
Previous page  1  2  Next page 

07/20/2011
Chính sách
Vấn đề dân tộc thiểu số tại Việt Nam
01/25/2009
Chính sách
Đại sứ VN tại Hoa Kỳ Lê Công Phụng trả lời phỏng vấn RFA
08/20/2007
Chính sách
Quy Chế Miễn Thị Thực Cho Người Việt Nam ở Nước Ngoài
02/02/2007
Chính sách
Việt Nam Công bố Sách Trắng về Tôn Giáo
09/21/2005
Chính sách
Việt kiều tạm trú sẽ được mua nhà
05/05/2005
Chính sách
Xuất cảnh để định cư được phép chuyển, mang bao nhiêu ngoại tệ?
03/03/2005
Chính sách
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị về công tác đối với đạo Tin Lành
12/21/2004
Chính sách
Dự thảo nghị định mới về Việt kiều mua nhà ở trong nước
12/11/2004
Chính sách
6 nhóm Việt kiều được mua nhà tại Việt Nam
11/23/2004
Chính sách
Nghị định về hoạt động của tàu cá nước ngoài trong vùng biển VN
10/27/2004
Chính sách
Việt kiều đầu tư về Việt Nam
10/15/2004
Chính sách
Khách nhập cảnh có thể không phải khai báo hải quan
07/21/2004
Chính sách
Hoàn thiện Pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
06/28/2004
Chính sách
Quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam
03/31/2004
Chính sách
"Một nghị quyết toàn diện về công tác người VN ở nước ngoài"
03/29/2004
Chính sách
Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng chính sách Việt Kiều
09/30/2003
Chính sách
Quy định về tuyển dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam
09/30/2003
Chính sách
Nghị định 105 về tuyển dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam
06/16/2003
Chính sách
Tổ chức, cá nhân được trực tiếp xuất nhập khẩu vàng
05/30/2003
Chính sách
Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nội vụ
05/30/2003
Chính sách
Quy định về hoạt động của các cơ sở văn hóa - giáo dục nước ngoài
05/30/2003
Chính sách
Sửa đổi bổ sung một số điều thi hành Luật Đầu tư nước ngoài
05/30/2003
Chính sách
Thủ tục nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
05/30/2003
Chính sách
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
05/27/2003
Chính sách
Bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam
05/08/2003
Chính sách
Quy chế về Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt ở nước ngoài
03/21/2003
Chính sách
Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài
03/21/2003
Chính sách
Đơn giản hóa các thủ tục đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài
03/21/2003
Chính sách
Ban hành biểu mẫu, Sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài
03/18/2003
Chính sách
Quy chế làm việc của Chính phủ


Previous page  1  2  Next page 

Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us