Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Index

Print
Previous page  1  2  3  4  5  6  Next page 

09/28/2011
Chính sách đôi ngoại
VN chủ động đóng góp vào công việc quốc tế chung
01/03/2011
Chính sách đôi ngoại
Ngoại giao VN tích cực, chủ động hội nhập quốc tế
01/10/2010
Chính sách đôi ngoại
Ngoại giao Việt Nam vững tin bước vào năm 2010
01/28/2009
Chính sách đôi ngoại
Năm 2009, gắn kết chặt chẽ 3 trụ cột ngoại giao: Chính trị-Kinh tế-Văn hóa
05/24/2006
Chính sách đôi ngoại
Việt Nam Ủng Hộ Việc Cải Tổ Liên Hợp Quốc: TBT Nông Đức Mạnh
01/07/2005
Chính sách đôi ngoại
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên trả lời phỏng vấn VOV
01/07/2005
Chính sách đôi ngoại
Hoạt động ngoại giao năm 2004 và phương hướng năm 2005
01/03/2005
Chính sách đôi ngoại
Hoạt động đối ngoại của Việt Nam năm 2004
01/03/2005
Chính sách đôi ngoại
Ngoại giao VN-một năm sôi động, thành công
12/11/2004
Chính sách đôi ngoại
Công bố “sách trắng” về quốc phòng
06/03/2004
Chính sách đôi ngoại
Việt Nam cùng hành động, cùng tiến bước với châu Á năng động
01/06/2004
Chính sách đôi ngoại
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên trả lời phỏng vấn
12/12/2003
Chính sách đôi ngoại
Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên: Hội nghị ASEAN-NB đạt bước tiến đáng kể
10/08/2003
Chính sách đôi ngoại
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nói về kết quả HN ASEAN
08/04/2003
Chính sách đôi ngoại
Phát biểu của BTNG Nguyễn Dy Niên tại Hội nghị 24
07/25/2003
Chính sách đôi ngoại
Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên trả lời phỏng vấn báo chí
06/19/2003
Chính sách đôi ngoại
ASEAN-Mỹ cần đẩy mạnh hợp tác kinh tế
06/17/2003
Chính sách đôi ngoại
Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên: ASEAN cần gắn kết hơn nữa
05/27/2003
Chính sách đôi ngoại
Việt Nam ủng hộ việc giúp đỡ tái thiết Irắc
05/22/2003
Chính sách đôi ngoại
Hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế
04/03/2003
Chính sách đôi ngoại
Việt Nam lo ngại sâu sắc về tình hình Irắc
03/18/2003
Chính sách đôi ngoại
Ủng hộ nỗ lực hòa bình của Iraq
01/08/2003
Chính sách đôi ngoại
Hoạt động ngoại giao năm 2002 phục vụ đắc lực nhiệm vụ kinh tế
01/06/2003
Chính sách đôi ngoại
"Cần tiếp tục có những bứt phá mới trong hoạt động đối ngoại"
12/19/2002
Chính sách đôi ngoại
Công tác đối ngoại Việt Nam năm 2002 đạt nhiều kết quả quan trọng
12/12/2002
Chính sách đôi ngoại
Việt Nam hoàn toàn ủng hộ công ước về luật biển của LHQ
12/06/2002
Chính sách đôi ngoại
Công tác ngoại giao tăng cường phục vụ phát triển kinh tế
12/05/2002
Chính sách đôi ngoại
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về 1 năm thực hiện BTA
11/27/2002
Chính sách đôi ngoại
Việt Nam ủng hộ chương trình xã hội của LHQ
11/11/2002
Chính sách đôi ngoại
Lập trường của Việt Nam đối với Nghị quyết 1441 về Irắc


Previous page  1  2  3  4  5  6  Next page 

Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us