Flag of VietnamViet Nam
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in the United States of 
America
Index

Print

THỦ TỤC LÃNH SỰ CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ TẠI HOA KỲ

*(Download Acrobat Reader)

1. MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

1.1 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận miễn thị thực

1.2 Nội dung quy chế miễn thị thực cho người Việt Nam ở nước ngoài

2. THỊ THỰC (VISA) VỀ VIỆT NAM (Visa Information)

 Thủ tục và mẫu đơn xin thị thực

3. HỘ CHIẾU (PASSPORT)

3.1 Đối với công dân Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ

3.1.1 Cấp hộ chiếu lần đầu

3.1.2 Cấp đổi hộ chiếu còn hạn ít nhất 30 ngày

3.1.3 Cấp lại hộ chiếu bị mất, bị hư, đã hết hạn, còn thời hạn dưới 30 ngày

3.1.4 Gia hạn hộ chiếu

3.2 Đối với công dân Việt Nam cư trú có thời hạn tại Hoa Kỳ

3.2.1 Cấp hộ chiếu lần đầu

3.2.2 Cấp đổi hộ chiếu còn hạn ít nhất 30 ngày

3.2.3 Cấp lại hộ chiếu bị mất, bị hư, đã hết hạn hoặc còn thời hạn dưới 30 ngày

3.2.4 Gia hạn hộ chiếu

3.2.5 Cấp Giấy thông hành

4. ĐƯA THI HÀI, LỌ TRO VỀ VIỆT NAM (PERMIT TO TRANSPORT REMAINS TO VIETNAM)

4.1 Thủ tục đưa lọ tro về Việt Nam (Permit to transport ashes to Vietnam)

4.2 Thủ tục đưa thi hài về Việt Nam (Permit to transport deadbody to Vietnam)

5. KHAI SINH (BIRTH REGISTRATION)

5.1 Khai sinh cho trẻ là con công dân Việt Nam sinh ra tại Hoa Kỳ

5.2 Đăng kí lại việc sinh (re-registration of birth)

6. KẾT HÔN (MARRIAGE)

6.1 Hợp pháp hóa hồ sơ xin đăng kí kết hôn tại Việt Nam của người Việt định cư tại Hoa Kỳ

6.2 Đăng kí kết hôn tại Đại sứ quán giữa hai công dân Việt Nam tạm trú tại Hoa Kỳ

6.3 Cấp giấy chứng nhận chưa đăng kí kết hôn cho công dân Việt Nam cư trú có thời hạn tại Hoa Kỳ

6.4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn theo luật pháp Việt Nam

6.5 Công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã đăng kí tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

7. ỦY QUYỀN (POWER OF ATTONEY)

7.1 Hợp đồng ủy quyền giải quyết di sản thừa kế

7.2 Hợp đồng ủy quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản ở Việt Nam

7.3 Giấy từ chối nhận di sản thừa kế ở Việt Nam

7.4 Giấy ủy quyền các vấn đề khác

7.5 Tuyên bố về tài sản riêng

8. HỢP PHÁP HÓA, CHỨNG

8.1 Hướng dẫn thủ tục hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự

9. ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM

          9.1 Thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam

10. ĐĂNG KÍ CÔNG DÂN (REGISTRATION OF CITIZENSHIP)

10.1 Hướng dẫn thủ tục và mẫu đơn

11. CẤP GIẤY XÁC NHẬN NGUỒN GỐC VIỆT NAM

Thủ tục cấp Giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam để được áp dụng Luật đầu tư trong nước

12. QUỐC TỊCH VIỆT NAM

          Thôi quốc tịch Việt Nam

12.1 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam

12.2 Tờ khai lý lịch

12.3 Đơn xin thôi quốc tịch dành cho cá nhân

                    12.4 Đơn xin thôi quốc tịch dành cho gia đình 

        Thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

13. CẢI CHÍNH, THAY ĐỔI HỌ TÊN, TÊN, CHỮ ĐỆM

13. Hướng dẫn thủ tục cải chính, thay đổi họ tên tại Việt Nam

14. CON NUÔI

14.1 Child adoption papers

14.2 Cam kết thông báo định kỳ

14.3 Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (đích danh)

14.4 Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (không đích danh)

14.5 Required documents for the application to set up an office of foreign adoption in Vietnam

15. QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM CHO NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở  NƯỚC 

       NGOÀI

16. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

16.1 Thủ tục khai báo hải quan đối với người hồi hương

16.2 Lệ phí lãnh sự

16.3 Thủ tục đổi giấy phép lái xe tại Việt Nam

16.4 Mua nhà ở Việt Nam (Nghị định 81/2001/NĐ-CP ngày 5/11/2001

16.5 Phiếu lý lịch tư pháp tại Việt Nam

16.6 Thủ tục xin làm việc tại Việt Nam

Ngoài những hướng dẫn thủ tục trên đây, nếu cần thông tin về bất cứ vấn đề gì khác, xin quý vị liên hệ với Phòng Lãnh sự Giờ mở cửa: 9:30 to 12:00 (EST) Thứ Hai đến Thứ Sáu. Đại Sứ quán đóng cửa vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày Lễ của Việt Nam và Hoa Kỳ năm 2011

Điện thoại: 202.861.2293 và 202.861.0694

Các vấn đề Hộ chiếu: 202 861 0737 ext. 123

Các vấn đề Hợp pháp hoá lãnh sự, công chứng: 202 861 0737 ext. 124

Về thị thực và các vấn đề lãnh sự khác: 202 861 0737 ext. 121, 125

Fax: 202.861.0917

Email: vnconsular@vietnamembassy.us

17. DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN MIỄN THỊ THỰC GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC

//


Embassy of Vietnam
1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036 - tel. 202.861.0737 - fax 202.861.0917
info@vietnamembassy.us - vnconsular@vietnamembassy.us